V letošním roce se na Kovářově opět setkali lidé, kteří milují vlny a vítr v plachtách, sní nejen o dobrodružství, ale i o velkém rybím úlovku.Naší inspirací byl Rudolf Krautschneider, stavitel jachet a mořeplavec, spisovatel a dřevorubec, který v době našeho tábora brázdil vody Barentsova moře
a nemohl být s námi, i když by rád byl.

Postavili jsme originální kuchyni Royal Rangers, sestavili jídelníček a pět dnů vařili. Kromě toho jsme se naučili rozdělávat oheň a připravovat dřevo, pracovat s nářadím, uzlovat a vázat. Používali jsme ešus, hrníček a příbor a to bylo prázdninové. Také jsme byli prázdninově umazaní a hodně najedení. Děkujeme za půjčení zahrady a za darované dřevo na stavbu kuchyně.

Milí cestovatelé, začínal dopis, který jsme dostali několik dnů před odjezdem. Jako cestovatelé jsme se nechali vtáhnout do poznávání přírodních krás Novohradských hor a jejich dávné i nedávné historie. Celý tábor byl zaměřený na cykloturistiku a geocaching.

Na letním táboře “ Cesta kolem Lipna “ jsme v roce 2015 měli pevnou základnu s loděnicí. Sedm dní mělo svůj stanovený program, který ovlivňovalo jenom počasí.

Netradiční příměstský tábor plný vaření zažily děti, které se zapojily do tábora 14. přední hlídky Royal Rangers ve Vyšším Brodě.