Kluci v akci

Postavili jsme originální kuchyni Royal Rangers, sestavili jídelníček a pět dnů vařili. Kromě toho jsme se naučili rozdělávat oheň a připravovat dřevo, pracovat s nářadím, uzlovat a vázat. Používali jsme ešus, hrníček a příbor a to bylo prázdninové. Také jsme byli prázdninově umazaní a hodně najedení. Děkujeme za půjčení zahrady a za darované dřevo na stavbu kuchyně.