Nezapomenuté stopy

Milí cestovatelé, začínal dopis, který jsme dostali několik dnů před odjezdem. Jako cestovatelé jsme se nechali vtáhnout do poznávání přírodních krás Novohradských hor a jejich dávné i nedávné historie. Celý tábor byl zaměřený na cykloturistiku a geocaching. Povinným vybavením bylo kolo v dobrém technickém stavu, který byl během tábora několikrát ověřen v terénu. Naučili jsme se, jak se o své kolo dobře starat. Na cestách nás provázela kniha pana Milana Koželuha o zaniklých vesnicích, kterými jsme projížděli. Večery byly věnované teorii geocachingu. Naučili jsme se mluvit jeho řečí, povídali si o různých druzích kešek, a každý den jsme měli možnost prověřit si své nově nabyté znalosti v praxi. Součástí tábora byly také lanové aktivity v malém lanovém parku, který jsme si sami postavili, a který lákal i kolemjdoucí turisty. Poznávali jsme stará řemesla, pekli jsme chleba. Stihli jsme toho hodně a na konci tábora byli unaveni i ti neunavitelní. Super!